Sprendimai

PROBLEMA: Sukritę šuliniai, liukai, trapai:sukriteSPRENDIMAS: Naudojant TVR T 700 mm aukščio žiedus ir adapterius TX700/50, TX700/80 betono žiedai netrupės, liukai ir kelio danga nesukris.

TX 700_50

  PROBLEMA: Į bortą montuojamo trapo aukščio ir atstumo iki jo suderinimas:

SPRENDIMAS: Adapterio TX700/50,  pleištinio žiedo T1 700/9/22  ir T1 700/15, T1 700/30 arba T1 700/50 žiedų panaudojimas. Plačiau…

PROBLEMA: Įgriuvę 500mm šuliniai, sukritę lietaus nuotėkų grotelės

SPRENDIMAS: Naudojant TVR T 500mm žiedus ir adapterį TX60.60.75_500 betono žiedai netrupės, grotelės ir kelio danga neįgrius

Sprendmai šulinių statybai