Sprendimai

PROBLEMA Įgriuvę 700mm šuliniai, liukai, trapai:

sukriteSPRENDIMAS: Naudojant TVR T 700mm žiedus ir adapterius TX700/50, TX700/80 betono žiedai netrupės, liukai ir kelio danga nesukris.

TX 700_50

PROBLEMA: Įgriuvę 500mm šuliniai, sukritę lietaus nuotėkų grotelės

SPRENDIMAS: Naudojant TVR T 500mm žiedus ir adapterį TX60.60.75_500 betono žiedai netrupės, grotelės ir kelio danga neįgrius

Sprendmai šulinių statybai